USKOLLISUUDEN KILTA

Kiteen Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Kilta no 90,  perustettu 10.6.1992.

Killan tarkoituksena on koota seuran pitkäaikaiset jäsenet ystävyyttä ja vireyttä ylläpitäväksi piiriksi. Killan toimintamuotoja ovat esim. liikunta, toveri-illat, retket ja esitelmät. Kiltalaisille järjestetään toimintaa myös alueellisesti ja valtakunnallisesti. 

Killassa on mukana tällä hetkellä neljätoista Kiteen Naisvoimistelijoiden toiminnassa pitkään olleita jäseniä.

Erilaiset retket ja kurssit sekä kiltapäivä ja muut kiltalaisten tapaamiset ovat osa vuosittaista toimintaa. 

Kiltalaisten toiminnan kulmakivi on ystävyys. Kiltalaisilla on paljon yhteisiä kokemuksia ja muistoja mm. seurasta, kisamatkoilta ja kursseilta. Nämä kokemukset ovat muovanneet kiltalaisten välille elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kiltalaisten tapaamisissa kaikuu aina iloinen puheensorina ja nauru raikaa. 

Kiltaan voi liittyä 25 vuotta täyttänyt ja 5 vuotta Voimisteluliiton seuraan kuulunut henkilö.
Kilta on osa pääseuraa, mutta sillä on kuitenkin esim. oma johtokunta, vuosikokous, jäsenmaksu ja talous (tiliseuranta ja tilintarkastus voidaan tehdä myös pääseuran kirjanpidon yhteydessä). 

Uskollisuuden Kilta toimii noin 140 seurassa ja lisää kiltoja syntyy vuosittain. Kiltojen koko vaihtelee noin kymmenen - sadan jäsenen välillä. Kaiken kaikkiaan kiltalaisia on noin 3000. Ensimmäinen kilta perustettiin Helsingin Naisvoimistelijoihin vuonna 1950. Killan voi perustaa kymmenen vuotta svolilaista toimintaa harjoittanut seura.

Uskollisuuden Killan säännöt löytyvät SVoLi:n materiaalisalkusta.